Степан Атаманчук Михайлович

Степан Атаманчук Михайлович


Украина.Беректанский район.